Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2017 gepubliceerd door Zoetermeer. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-221591".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR187807_2
Citeertitel Verordening werkgeverscommissie 2012’
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zoetermeer
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag Gemeentewet, art. 149;
Grondslag artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=83&lid=1&g=2017-07-01
Grondslag artikel 107 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=107&g=2017-07-01
Grondslag artikel 107a van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=107a&g=2017-07-01
Grondslag artikel 107b van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=107b&g=2017-07-01
Grondslag artikel 107d van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=107d&g=2017-07-01
Grondslag artikel 107e van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=107e&g=2017-07-01
Identifier gmb-2017-221591
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-14
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 221591
Publicerende organisatie Zoetermeer
Startdatum 2017-12-22
Taal nl
Titel Wijziging Verordening werkgeverscommissie 2012 gemeente Zoetermeer
Uitgever Zoetermeer