Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2017 gepubliceerd door Vlissingen. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "gmb-2017-221071".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Vlissingen
Geo informatie (coördinaten) 28996 385455
Identifier gmb-2017-221071
Jaargang 2017
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 4381GA 54
Publicatiedatum 2017-12-14
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 221071
Publicerende organisatie Vlissingen
Straatnaam Lange Zelke
Taal nl
Titel Wijzigen entree Lange Zelke 54 Vlissingen
Uitgever Vlissingen
Woonplaats Vlissingen