Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2017 gepubliceerd door Heerlen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-217486".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR604267_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Heerlen
Geo informatie (gemeente) Heerlen
Grondslag wet Participatiewet;1.0:c:BWBR0015703&g=2017-10-01
Identifier gmb-2017-217486
Jaargang 2017
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-11
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 217486
Publicerende organisatie Heerlen
Referentienummer OBM-17001017
Startdatum 2018-01-01
Taal nl
Titel Gemeente Heerlen - Verordening Fit&fun-regeling Heerlen 2018
Uitgever Heerlen