Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Schinkelbrug Noord en andere in Amsterdam

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 5 december 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

   

  • Gezien het advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 27 oktober 2017

 

de volgende openbare ruimte vast te stellen:

Schinkelbrug Noord (BAG-type kunstwerk)

Schinkelbrug Zuid (BAG-type kunstwerk)

Museumlijnbrug Noord (BAG-type kunstwerk)

Museumlijnbrug Zuid (BAG-type kunstwerk)

Amstelveensewegbrug Noord (BAG-type kunstwerk)

Amstelveensewegbrug Zuid (BAG-type kunstwerk)

Parnassusbrug Noord (BAG-type kunstwerk)

Parnassusbrug Zuid (BAG-type kunstwerk)

Beethovenbrug Noord (BAG-type kunstwerk)

Beethovenbrug Zuid (BAG-type kunstwerk)

Europaboulevardbrug Noord (BAG-type kunstwerk)

Europaboulevardbrug Zuid (BAG-type kunstwerk)

Rozenoordbrug Noord (BAG-type kunstwerk)

Rozenoordbrug Zuid (BAG-type kunstwerk)

Betondorpbrug (BAG-type kunstwerk)

Kamerlingh Onnesbrug (BAG-type kunstwerk)

Hugo de Vriesbrug (BAG-type kunstwerk)

Kruislaanbrug (BAG-type kunstwerk)

Weesperzijdebrug (BAG-type kunstwerk)

Middenwegbrug (BAG-type kunstwerk)

Amsterdam-Rijnkanaalbrug (BAG-type kunstwerk)

IJburglaanbrug (BAG-type kunstwerk)

Schellingwouderdijkbrug (BAG-type kunstwerk)

Liergouwbrug (BAG-type kunstwerk)

Weerslootbrug (BAG-type kunstwerk)

Volendammerwegbrug (BAG-type kunstwerk)

Grootslagbrug (BAG-type kunstwerk)

Beemsterstraatbrug (BAG-type kunstwerk)

Elpermeerpad (BAG-TYPE weg )

Elpermeerpadbrug (BAG-type kunstwerk)

G.J. Scheurleerwegbrug (BAG-type kunstwerk)

Buikslotermeerdijkbrug (BAG-type kunstwerk)

Noordhollandschkanaalbrug (BAG-type kunstwerk)

Noorderbreedtebrug (BAG-type kunstwerk)

IJdoornlaanbrug (BAG-type kunstwerk)

Kadoelenwegbrug (BAG-type kunstwerk)

Luyendijkjebrug (BAG-type kunstwerk)

Zuideindebrug (BAG-type kunstwerk)

Verlengde Stellingwegbrug (BAG-type kunstwerk)

Coenhavenwegbrug (BAG-type kunstwerk)

Contactwegbrug (BAG-type kunstwerk)

Transformatorwegbrug (BAG-type kunstwerk)

Condensatorwegbrug (BAG-type kunstwerk)

Changibrug (BAG-type kunstwerk)

Arlandabrug (BAG-type kunstwerk)

Haarlemmerwegbrug (BAG-type kunstwerk)

Wiltzanghbrug (BAG-type kunstwerk)

Leeuwendalerswegbrug (BAG-type kunstwerk)

Erasmusgrachtbrug (BAG-type kunstwerk)

Jan Evertsenbrug (BAG-type kunstwerk)

Staalmeesterslaanbrug (BAG-type kunstwerk)

Piet Mondriaanbrug (BAG-type kunstwerk)

Postjeswegbrug (BAG-type kunstwerk)

Nachtwachtbrug (BAG-type kunstwerk)

Anton Waldorpbrug (BAG-type kunstwerk)

Johan Jongkindbrug (BAG-type kunstwerk)

Saskia van Uijlenburgbrug (BAG-type kunstwerk)

Hodenpijlbrug (BAG-type kunstwerk)

Heemstedestraatbrug (BAG-type kunstwerk)

Rijswijkstraatbrug (BAG-type kunstwerk)

Voorburgstraatbrug (BAG-type kunstwerk)

Vlaardingenlaanbrug (BAG-type kunstwerk)

Overschiestraatbrug (BAG-type kunstwerk)

Anderlechtlaanbrug Noord (BAG-type kunstwerk)

Anderlechtlaanbrug Zuid (BAG-type kunstwerk)

Nieuwe Haagsebrug Noord (BAG-type kunstwerk)

Nieuwe Haagsebrug Zuid (BAG-type kunstwerk)

Johan Huizingabrug Noord (BAG-type kunstwerk)

Johan Huizingabrug Zuid (BAG-type kunstwerk)

Radarwegbrug (BAG-type kunstwerk)

Basiswegbrug (BAG-type kunstwerk)

Luvernesbrug (BAG-type kunstwerk)

Tijnmuidenbrug (BAG-type kunstwerk)

Osdorperwegbrug (BAG-type kunstwerk)

Haarlerbergpadbrug (BAG-type kunstwerk)

Meerkerkdreefbrug (BAG-type kunstwerk)

Bijlmerpleinpadbrug (BAG-type kunstwerk)

Kelbergenpadbrug (BAG-type kunstwerk)

Nellesteinpadbrug (BAG-type kunstwerk)

Bullewijkpadbrug (BAG-type kunstwerk)

Karspeldreefbrug (BAG-type kunstwerk)

Kraaiennestpadbrug (BAG-type kunstwerk)

Gulden Kruispadbrug (BAG-type kunstwerk)

Bijlmerdreefbrug (BAG-type kunstwerk)

Daalwijkdreefbug (BAG-type kunstwerk)

Holterbergbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

waarnemend burgemeester J.J. van Aartsen A.H.P. van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op vaststellen Schinkelbrug Noord en andere in Amsterdam : Rijkswaterstaat (RWS) heeft in Amsterdam als onderdeel van de ringweg, wegen met daarin bruggen lopen die in totaal op 85 plaatsen over straten, pleinen en fiets/voetpaden liggen. Voor de vindbaarheid voor nood- en hulpdiensten is het van belang deze brug van een naam te voorzien. In een overleg met RWS is vastgesteld dat zij het belang hiervan inzien en dat het de bevoegdheid van het college van B&W om hiertoe over te gaan kennen. Zij stemmen in met de voorgestelde namen. De Commissie naamgeving openbare ruimten(CNOR) heeft op 27 oktober 2017 positief geadviseerd over de in totaal 85 namen en 1 pad. Met dit voorstel worden de Schinkelbrug Noord en 84 andere bruggen vastgesteld. Tevens wordt het Elpermeerpad vastgesteld.

 

Bijlage

Situatietekeningen

Naar boven