Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-2017 gepubliceerd door Haaksbergen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-212944".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR604048_1
Citeertitel Verordening jeugdhulp
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Haaksbergen
Geo informatie (gemeente) Haaksbergen
Grondslag artikel 2.9 van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.9&g=2017-02-28
Grondslag artikel 2.10 van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.10&g=2017-02-28
Grondslag artikel 2.12 van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.12&g=2017-02-28
Grondslag artikel 8.1.1 van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=8.1.1&g=2017-02-28
Grondslag wet Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&g=2017-07-01
Grondslag wet Algemene bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&g=2017-09-01
Identifier gmb-2017-212944
Jaargang 2017
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-07
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 212944
Publicerende organisatie Haaksbergen
Referentienummer 4.39a
Startdatum 2018-01-01
Taal nl
Titel Verordening jeugdhulp Haaksbergen (4.39a)
Uitgever Haaksbergen