Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 212565

Gepubliceerd op 4 december 2017 09:06
Inhoudsopgave

Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Arend Westermanbrug en andere in West

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 28 november 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

  • Gezien het advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 19 mei 2017

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie West van 14 november 2017

de navolgende openbare ruimten vast te stellen:

 • Arend Westermanbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Belle van Zuylenbrug(BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.van der Burg (loco)burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op vaststellen Arend Westermanbrug en andere in West : Brug 186 Arend Westermanbrug: Arend Westerman (1884-1966) was de architect van de nabijgelegen voormalige ambachtsschool in de stijl van de Amsterdamse School. Hij ontwierp daarnaast het Berlage Lyceum aan de P.L. Takstraat, de badhuizen in de Diamantstraat en op het Boerhaaveplein en veel etagewoningen in Bos en Lommer.

Brug 184 Belle van Zuylenbrug: Belle van Zuylen 18e eeuwse schrijfster, componiste en essayiste, feministe.

Bijlage

Situatietekening

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl