Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-02-2017 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2017-21057".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht
Gemeentenaam Utrecht
Identifier gmb-2017-21057
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-02-09
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 21057
Publicerende organisatie Utrecht
Taal nl
Titel Handhavingsstrategie Horeca
Uitgever Utrecht