Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2017 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-208171".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Legesverordening 2018
Betreft regeling CVDR603839_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harlingen
Gemeentenaam Harlingen
Grondslag artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=2&g=2017-07-01
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2017-07-01
Grondslag artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;1.0:c:BWBR0005212&artikel=2&lid=2&g=2017-10-01
Grondslag artikel 7 van de Paspoortwet;1.0:c:BWBR0005212&artikel=7&g=2017-10-01
Identifier gmb-2017-208171
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-11-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 208171
Publicerende organisatie Harlingen
Referentienummer GR17.00141
Startdatum 2017-12-05
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2018
Uitgever Harlingen