Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-11-2017 gepubliceerd door Hardinxveld-Giessendam. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-202768".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR603635_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hardinxveld-Giessendam
Gemeentenaam Hardinxveld-Giessendam
Grondslag artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;1.0:c:BWBR0035933&artikel=1&g=2015-01-01
Identifier gmb-2017-202768
Jaargang 2017
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-11-22
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 202768
Publicerende organisatie Hardinxveld-Giessendam
Startdatum 2017-11-23
Taal nl
Titel Verordening Bedrijveninvesteringszone Nieuweweg
Uitgever Hardinxveld-Giessendam