Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Vaststellen Spaarndammerspoorbrug en andere in Amsterdam

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 14 november 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

   

   

  Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 29 september 2017

 

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

Spaarndammerspoorbrug(BAG- type kunstwerk)

• Houtmanspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Planciusspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Houttuinenspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Korte Prinsengrachtspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Westerdoks dijk spoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Westertoegangsspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Oostertoegangsspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Oosterdoksspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Kattenburgerspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Czaar Peterspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Frans de Wollantspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Cruquiusspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Zeeburgerpadspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

Zeeburgerdijkspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Van Swindenspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

Wijttenbachspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

Insulindespoorbrug(BAG-type kunstwerk)

Domselaerspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Celebesspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Linnaeusstraatspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Beukenwegspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Ben Viljoenspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

Wibautspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Ringdijkspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Mr. Treubspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

Overzichtspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Omvalspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Linde n hoevespoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Dalsteinspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

Abcouderpadspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Pab l o Nerudaspoorbrug West (BAG-type kunstwerk)

• Pab l o Nerudaspoorbrug Oost (BAG-type kunstwerk)

• Stran dv lie t spoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Hoogoorddreefspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Karspeldreefspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Bullewijkspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

Gaasperdammerspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Nieuwegeinspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Meibergdreefspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

Meibergpadspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

Tjepmaspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Tafelbergspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

AMCPadspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Bonispoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Linnaeuskadespoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Molukkenspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Kruislaanspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Zaandijkspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Transformatorwegspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Overbrakerspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Sloterdijkerwegspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Kabelwegspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Piarcospoorviaduct(BAG-type kunstwerk)

Carrascospoorviaduct(BAG-type kunstwerk)

• Basiswegspoorviaduct West (BAG-type kunstwerk)

• Basiswegspoorviaduct Oost (BAG-type kunstwerk)

Kastrupspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Seinewegspoorbrug Noord (BAG-type kunstwerk)

• Seinewegspoorbrug Zuid (BAG-type kunstwerk)

• Zaventemspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Arlandaspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Haarlemmerwegspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Wiltzanghspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Bos en Lommerspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Erasmusspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Jan van Galenspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Jan Evertsenspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Robert Fruinspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Hemsterhuisspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Comeniusspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Lelylaanspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Pieter Calandspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Heemstedespoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Vlaardingenspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Henk Sneevlietspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Anderlechtspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Nieuwe Haagsespoorbrug(BAG-type kunstwerk)

Johan Huizinga spoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Schinkelspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Museumlijnspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Amstelveensewegspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Parnassusspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Beethovenspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

• Europaboulevardspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Rozenoordspoorbrug(BAG-type kunstwerk)

• Noor d zeewegspoorbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.van der Burg (loco)burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op v aststellen Spaarndammerspoorbrug en andere in Amsterdam

ProRail heeft in Amsterdam op divers plaatsen spoorbanen in de openbare ruimte. Op in totaal 87 plaatsen gaan deze spoorbanen over straten, pleinen en fiets/voetpaden. Voor de vindbaarheid voor nood- en hulpdiensten is het van belang deze nu nog naamloze bruggen van een naam te voorzien. De voorgestelde namen zijn gelijk aan de naam van de straat die er onderdoor loopt. Met dit voorstel worden de Spaarndammerspoorbrug en nog 86 andere brugnamen vastgesteld.

Bijlage

Situatietekening

Naar boven