Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-11-2017 gepubliceerd door Heerlen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-193379".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR603413_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Heerlen
Gemeentenaam Heerlen
Grondslag artikel 1 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);1.0:c:BWBR0004825&artikel=1&g=2017-07-01
Identifier gmb-2017-193379
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-11-06
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 193379
Publicerende organisatie Heerlen
Startdatum 2017-11-07
Taal nl
Titel Wegsleepverordening gemeente Heerlen
Uitgever Heerlen