Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-10-2017 gepubliceerd door Echt-Susteren. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-178483".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR602641_2
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Echt-Susteren 2017
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Echt-Susteren
Geo informatie (gemeente) Echt-Susteren
Grondslag wet Algemene bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&g=2017-07-01
Grondslag wet Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&g=2017-07-01
Identifier gmb-2017-178483
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-10-16
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 178483
Publicerende organisatie Echt-Susteren
Startdatum 2017-10-17
Taal nl
Titel Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening, gemeente Echt-Susteren
Uitgever Echt-Susteren