Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-09-2017 gepubliceerd door Wierden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-165496".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR602992_1
Citeertitel Modelbepaling 108, derde lid, van de Adr.
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Wierden
Geo informatie (gemeente) Wierden
Grondslag Artikel 149 van de Gemeentewet;
Identifier gmb-2017-165496
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-09-25
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 165496
Publicerende organisatie Wierden
Startdatum 2016-06-16
Taal nl
Titel Algemene Plaatselijke verordening 2016 gemeente Wierden
Uitgever Wierden