Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-08-2017 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-145188".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Geo informatie (gemeente) Amsterdam
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-07-01
Identifier gmb-2017-145188
Jaargang 2017
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-08-18
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 145188
Publicerende organisatie Amsterdam
Taal nl
Titel Wijzigen van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016. (2017, nr. 229/848)
Uitgever Amsterdam