Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-01-2017 gepubliceerd door Rijssen-Holten. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-1306".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010 5e wijziging
Betreft regeling CVDR409130_2
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rijssen-Holten
Gemeentenaam Rijssen-Holten
Grondslag Gemeentewet, art. 149;1.0:v:BWBR0005416&artikel=149
Identifier gmb-2017-1306
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-01-05
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 1306
Publicerende organisatie Rijssen-Holten
Referentienummer 2016-0085
Startdatum 2017-01-06
Taal nl
Titel Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010 5e wijziging
Uitgever Rijssen-Holten