Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-07-2017 gepubliceerd door Twenterand. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-127660".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR602577_1
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Twenterand
Geo informatie (gemeente) Twenterand
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-07-01
Identifier gmb-2017-127660
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-07-28
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 127660
Publicerende organisatie Twenterand
Startdatum 2017-08-01
Taal nl
Titel Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017
Uitgever Twenterand