Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2017 gepubliceerd door Montfoort. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2017-111678".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 - Gemeente Montfoort, 1 juli 2017
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Montfoort
Geo informatie (gemeente) Montfoort
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2017-06-12
Identifier gmb-2017-111678
Jaargang 2017
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-06-30
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 111678
Publicerende organisatie Montfoort
Referentienummer 440875
Taal nl
Titel Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht-Gemeente Montfoort 2015, 1 juli 2017
Uitgever Montfoort