Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-06-2017 gepubliceerd door Hoogeveen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2017-100019".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR602261_1
Citeertitel Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008 - 2009
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogeveen
Geo informatie (coördinaten) 228483 527119
Geo informatie (gemeente) Hoogeveen
Grondslag wet Wet ruimtelijke ordening;1.0:c:BWBR0020449&g=2016-04-14
Grondslag wet Algemene bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&g=2017-04-01
Identifier gmb-2017-100019
Jaargang 2017
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 7901
Publicatiedatum 2017-06-14
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 100019
Publicerende organisatie Hoogeveen
Startdatum 2010-07-15
Straatnaam Raadhuisplein
Taal nl
Titel Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008 - 2009
Uitgever Hoogeveen
Woonplaats Hoogeveen