Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2016 gepubliceerd door Barneveld. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2016-88319".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Barneveld
Gemeentenaam Barneveld
Grondslag N.v.t.;
Identifier gmb-2016-88319
Jaargang 2016
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-06-30
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 88319
Publicerende organisatie Barneveld
Referentienummer 668773
Taal nl
Titel Nota Horecabeleid 2016–2020
Uitgever Barneveld