Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-04-2016 gepubliceerd door Heemstede. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2016-44721".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Heemstede
Externe bijlage F TBV incidentele subsidies toegankelijkheid 2016|exb-2016-12047
Geo informatie (gemeente) Heemstede
Grondslag art. 149 Gemw;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2016-02-01
Identifier gmb-2016-44721
Jaargang 2016
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-04-12
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 44721
Publicerende organisatie Heemstede
Referentienummer 666189
Taal nl
Titel BIJZONDERE VERORDENING INCIDENTELE SUBSIDIES TOEGANKELIJKHEID 2016
Uitgever Heemstede