Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen De Arendbrug en andere in West

 

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen De Arendbrug en andere in West

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 13 december 2016

Overwegende:

• Het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 30 september 2016

• Het positief advies van het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie West van 6 december 2016

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

• De Arendbrug (BAG- type kunstwerk)

• Groentepraambrug (BAG- type kunstwerk)

• Jacobus Craandijkbrug (BAG- type kunstwerk)

• Jean Dulieubrug (BAG- type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen De Arendbrug en andere in West

De Arendbrug: de eerste trein van Nederland, De Arend, vertrok vlakbij deze brug op wat nu het Westergasfabriek terrein heet, op 25 september 1839 naar Haarlem. .

Groentepraambrug: Destijds voeren groentepramen veelvuldig vanuit de

aan de westelijk van Amsterdam gelegen polders onderdoor de vier bruggen van

de Admiralengracht door, via de overhaal aan de achterzijde van de Mees Geesteranus ambachtsschool naar de Kostverlorenvaart en vandaar richting Marnixstraat, waar de groenten verder verhandeld werden. De pramen waren kleine, vooral lage schuitjes, zij moesten immers in de smalle polderslootjes onderdoor de houten loopbrugjes door kunnen varen, de schuitjes die zeer herkenbare landproducten vervoerden.

Jacobus Craandijkbrug: Schreef rond 1880 acht dikke boeken over zijn

wandelingen door Nederland met pen en potlood en ontpopte zich tot pionier van het

wandeltoerisme. Hij werd geboren in het huis bij molen de Boterton. Die molen stond ongeveer op de plek waar de Potgieterstraat de Da Costagracht kruist.

Jean Dulieubrug: Was tot in het buitenland bekend als de kunstenaar die de

kinderheld van vroeger Paulus de Boskabouter heeft gecreëerd.

Bijlage

Situatietekening

Naar boven