Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Gustav Leonardtbrug en andere in Zuid

 

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Gustav Leonardtbrug en andere in Zuid

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 6 december 2016

Overwegende:

• Het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 30 september 2016

• Het positief advies van het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Zuid van 29 november 2016

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

• Gustav Leonardtbrug (BAG- type kunstwerk)

• Judith Leysterbrug (BAG- type kunstwerk)

• Gerard Revebrug (BAG- type kunstwerk)

• Barbiersbrug (BAG- type kunstwerk)

• Ben Ali Libibrug (BAG-typekunstwerk)

• Henriëtte van Heukelom - van den Brandelerbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Gustav Leonhardtbrug en andere in Zuid

Gustav Leonardtbrug : Gustav Leonhardt was een Nederlands klavecinist, organist,

dirigent en musicoloog.

Judith Leysterbrug: Judith Leyster was het enige vrouwelijke lid van het

Haarlemse schilders gilde en ze was een van de eerste vrouwen die werd uitgeroepen tot meester-schilder.

Gerard Revebrug: Gerard Reve, volksschrijver, geboren Amsterdammer.

Barbiersbrug: De familie Barbiers was een bekende Amsterdamse schildersfamilie

vanaf de 17e eeuw tot en met de 19e eeuw.

Ben Ali Libibrug: In de jaren twintig vertrok Michel Velleman naar Amsterdam, waar

hij als ‘humoristisch goochelaar, professor Ben Ali Libi’ ging optreden. Tijdens een razzia in juni 1943 werd de Joodse Velleman samen met zijn gezin in zijn huis opgepakt. Hij werd vermoord in Sobibór.

Henriëtte van Heukelom - van den Brandelerbrug: Pianiste en componiste.

Bijlage

Situatietekening

Naar boven