Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 173954

Gepubliceerd op 12 december 2016 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen





Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Gustav Leonardtbrug en andere in Zuid

 

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Gustav Leonardtbrug en andere in Zuid

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 6 december 2016

Overwegende:

• Het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 30 september 2016

• Het positief advies van het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Zuid van 29 november 2016

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

• Gustav Leonardtbrug (BAG- type kunstwerk)

• Judith Leysterbrug (BAG- type kunstwerk)

• Gerard Revebrug (BAG- type kunstwerk)

• Barbiersbrug (BAG- type kunstwerk)

• Ben Ali Libibrug (BAG-typekunstwerk)

• Henriëtte van Heukelom - van den Brandelerbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Gustav Leonhardtbrug en andere in Zuid

Gustav Leonardtbrug : Gustav Leonhardt was een Nederlands klavecinist, organist,

dirigent en musicoloog.

Judith Leysterbrug: Judith Leyster was het enige vrouwelijke lid van het

Haarlemse schilders gilde en ze was een van de eerste vrouwen die werd uitgeroepen tot meester-schilder.

Gerard Revebrug: Gerard Reve, volksschrijver, geboren Amsterdammer.

Barbiersbrug: De familie Barbiers was een bekende Amsterdamse schildersfamilie

vanaf de 17e eeuw tot en met de 19e eeuw.

Ben Ali Libibrug: In de jaren twintig vertrok Michel Velleman naar Amsterdam, waar

hij als ‘humoristisch goochelaar, professor Ben Ali Libi’ ging optreden. Tijdens een razzia in juni 1943 werd de Joodse Velleman samen met zijn gezin in zijn huis opgepakt. Hij werd vermoord in Sobibór.

Henriëtte van Heukelom - van den Brandelerbrug: Pianiste en componiste.

Bijlage

Situatietekening

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl