Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 170112Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen Kaap de Goede Hoopbrug en andere in Oost

 

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Kaap de Goede Hoopbrug en andere in Oost

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 29 november 2016

Overwegende:

• Het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 30 september 2016

• Het positief advies van het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Oost van 22 november 2016

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

• Kaap de Goede Hoopbrug (BAG- type kunstwerk)

• Van der Sande Lacostebrug (BAG- type kunstwerk)

• Henrietta Leavittbrug (BAG- type kunstwerk)

• Titaantjesbrug (BAG- type kunstwerk)

• Fré Cohenbrug (BAG-typekunstwerk)

• Gerrit Molbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Kaap de Goede Hoopbrug en andere in Oost

Kaap de Goede Hoopbrug: Deze kaap bevindt zich op de zuidelijke punt van het

Kaapse Schiereiland, naam sluit aan bij de namen in deze buurt in Oost.

Van der Sande Lacostebrug : Cornelis Marinus van der Sande Lacoste was

een van de belangrijkste Nederlandse bryologen en lichenologen (wetenschapper die

mossen resp. korstmossen bestudeert). Zijn studies, waarnemingen en inventarisaties zijn ook nu nog zeer belangrijk voor deze wetenschapstak. Lacoste was een van de eersten die de Amsterdamse korstmossen bestudeerde en verzamelde.

Henrietta Leavittbrug: is een voorbeeld van een vrouw van grote betekenis,

die lange tijd vrijwel onbekend gebleven is. Zij was in 1912 rekenaar op het Harvard College Observatory voor 30 ct per uur want vrouwen mochten de telescopen niet bedienen. Zij ontdekte met haar berekeningen het pulseringspatroon van de Cepheïden sterrengroep en wist met dit gegeven een veel beter systeem te ontwikkelen om afstanden van sterrenstelsels te meten. Tot op de dag van vandaag wordt het nog gebruikt.

Titaantjesbrug: bekend werk van de Nederlandse schrijver Nescio.

Fré Cohenbrug: was een Joods grafisch kunstenares. Zij heeft veel ontwerpen gemaakt voor de Gemeente Amsterdam, maar ook voor de socialistische AJC, dagblad Het Volk en uitgeverijen De Ontwikkeling en de S.D.A.P. In 1943 was zij ondergedoken en werd betrapt door Nederlandse SS-ers. Met het vooruitzicht op deportatie heeft zij zichzelf van het leven beroofd, nog geen 40 jaar oud.

Gerrit Molbrug: De burgemeester van Amsterdam benoemde op 16 januari 1942 de Commissie voor Heemkunde Amsterdam. De commissie stelde zich tot taak de kennis van en de liefde voor de hoofdstad bij alle inwoners te verlevendigen en te vergroten. In 1949 kreeg het werk van de commissie grote bekendheid door de oprichting van het maandblad Ons Amsterdam. Gerrit Mol was sedert de oprichting niet alleen lid, maar de eerste jaren ook honorair secretaris. Hij heeft het heemkenniswerk meer dan 30 jaar met hart en ziel gediend. Had een belangrijk aandeel in de oprichting van het maandblad Ons Amsterdam.

Bijlage

Situatietekening