Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2016 gepubliceerd door Dordrecht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2016-162876".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR337918_3
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Dordrecht
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dordrecht
Geo informatie (gemeente) Dordrecht
Grondslag Gemeentewet, artikel 149;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2010-12-21
Identifier gmb-2016-162876
Jaargang 2016
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-11-30
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 162876
Publicerende organisatie Dordrecht
Referentienummer 1610129
Startdatum 2016-12-01
Taal nl
Titel Verordening tot wijziging Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (5e wijziging) en Kansspelenverordening (1e wijziging)
Uitgever Dordrecht