Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-11-2016 gepubliceerd door Maastricht. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2016-162203".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR600385_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maastricht
Geo informatie (gemeente) Maastricht
Grondslag art. 149 Gemw;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2016-07-01
Identifier gmb-2016-162203
Jaargang 2016
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-11-22
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 162203
Publicerende organisatie Maastricht
Startdatum 2016-11-30
Taal nl
Titel REGELING STIMULERING VRAAGGERICHT BOUWEN
Uitgever Maastricht