Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 148781

Gepubliceerd op 26 oktober 2016 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Zeeburgertunnel en andere in Amsterdam

 

Onderwerp

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Zeeburgertunnel en andere in Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 4 oktober 2016

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

• Zeeburgertunnel (type kunstwerk in de basisregistraties adressen en gebouwen) (BAG)

• Zeeburgerbrug (BAG-type kunstwerk)

• Schellingwouderbrug (BAG-type kunstwerk)

• Oranjesluizen (BAG-type kunstwerk)

• Prins Willem Alexandersluis (BAG-type kunstwerk)

• Amsterdamse Brug (BAG-type kunstwerk)

• Voorboezem (BAG-type water)

• Syphonsluis (BAG-type kunstwerk)

• Piet Heintunnel (BAG-type kunstwerk)

• IJ-tunnel (BAG-type kunstwerk)

• Michiel de Ruijtertunnel (BAG-type kunstwerk

• Coentunnel (BAG-type kunstwerk)

• Tweede Coentunnel (BAG-type kunstwerk)

• Spaarndammertunnnel (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Zeeburgertunnel en andere in Amsterdam

Met de invoering in 2009 van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn

Aanvankelijk de openbare ruimten geregistreerd waaraan adresseerbare objecten zijn

gelegen. Daarnaast worden ook de overige openbare ruimten in Amsterdam in de BAG benoemd, waarvan de vindbaarheid onder andere in het kader van openbare orde en veiligheid, noodzakelijk is. In het kader daarvan wordt voorgesteld de onderstaande openbare ruimten vast te stellen en op te nemen in de BAG: Zeeburgertunnel, Zeeburgerbrug, Schellingwouderbrug,

Oranjesluizen, Prins Willem Alexandersluis, Amsterdamse Brug, Voorboezem,

Syphonsluis, Piet Heintunnel, IJ-tunnel, Michiel de Ruijtertunnel, Coentunnel, Tweede Coentunnel en Spaarndammertunnnel.

Bijlage

Situatietekening

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl