Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-10-2016 gepubliceerd door Zandvoort. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2016-140216".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zandvoort
Geo informatie (gemeente) Zandvoort
Identifier gmb-2016-140216
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-10-13
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 140216
Publicerende organisatie Zandvoort
Taal nl
Titel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zandvoort
Uitgever Zandvoort