Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-07-2016 gepubliceerd door Someren. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2016-103522".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Someren
Geo informatie (gemeente) Someren
Grondslag N.v.t.;
Identifier gmb-2016-103522
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-07-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 103522
Publicerende organisatie Someren
Samenvatting Beleid voor niet-agrarische functies in het buitengebied en maatregelen ter stimulering van sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.
Taal nl
Titel Instemmen met invoeren Slooplening en Sloopbanken 2016© en Verordening Slooplening Someren 2016©
Uitgever Someren