Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-10-2015 gepubliceerd door Dordrecht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2015-97244".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dordrecht
Geo informatie (gemeente) Dordrecht
Identifier gmb-2015-97244
Jaargang 2015
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2015-10-22
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 97244
Publicerende organisatie Dordrecht
Taal nl
Titel Gemeente Dordrecht- 13 oktober 2015- Verordening tot wijziging Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (vierde wijziging) Nr. 1460502
Uitgever Dordrecht