Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-10-2015 gepubliceerd door Vlissingen. De publicatie is van het type Plannen | overig en heeft als identifier "gmb-2015-95538".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Plannen | overig
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2015-12-02
Eindverantwoordelijke Vlissingen
Geo informatie (gemeente) Vlissingen
Identifier gmb-2015-95538
Jaargang 2015
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2015-10-21
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 95538
Publicerende organisatie Vlissingen
Startdatum 2015-10-21
Taal nl
Titel Kennisgeving overeenkomst grondexploitatie
Uitgever Vlissingen