Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2015 gepubliceerd door Veere. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2015-119089".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veere
Geo informatie (gemeente) Veere
Grondslag art. 229 lid 1 Gemw;1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2015-11-01
Identifier gmb-2015-119089
Jaargang 2015
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2015-12-23
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 119089
Publicerende organisatie Veere
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016
Uitgever Veere