Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-02-2014 gepubliceerd door Dalfsen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2014-9360".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dalfsen
Geo informatie (gemeente) Dalfsen
Identifier gmb-2014-9360
Jaargang 2014
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2014-02-24
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 9360
Publicerende organisatie Dalfsen
Taal nl
Titel Gemeente Dalfsen - 4e wijziging Algemene plaatselijke verordening
Uitgever Dalfsen