Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-04-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2020-121".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35195
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-04-08
Datum van uitgifte 2020-04-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-121
Jaargang 2020
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-04-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 121
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 april 2020 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid