Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-06-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2017-228".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet grondgebonden groei melkveehouderij
Behandeld dossier 34295
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-05-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2017-228
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-06-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 228
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 29 mei 2017, houdende additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-06-09