Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-02-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2013-65".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33400-A
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-01-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2013-65
Jaargang 2013
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-02-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 65
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 28 januari 2013, houdende vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2013-02-21