Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-10-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-446".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33280-B
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-09-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-446
Jaargang 2012
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-10-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 446
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-10-09