Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-41".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33000-B
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-01-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-41
Jaargang 2012
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
PS key STB14624
Publicatiedatum 2012-02-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 41
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 26 januari 2012 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-02-10