Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-10-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2011-432".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32780-C
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-09-15
Datum van uitgifte 2011-10-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2011-432
Jaargang 2011
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Pskey STB14318
Publicatiedatum 2011-10-06
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 432
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 15 september 2011 tot wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Uitgever Ministerie van Justitie