Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-10-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2010-718".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32395-C
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-09-30
Datum van uitgifte 2010-10-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2010-718
Jaargang 2010
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Pskey STB13652
Publicatiedatum 2010-10-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 718
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 30 september 2010 tot wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Uitgever Ministerie van Justitie