Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-05-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2010-187".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-04-29
Datum van uitgifte 2010-05-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2010-187
Jaargang 2010
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB13072
Publicatiedatum 2010-05-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 187
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Uitgever Ministerie van Justitie