Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36095-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-05-06
Documenttitel Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Dossiernummer 36095
Dossiertitel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36095-4
Indiener Th.C. de Graaf
Indiener R.H. Dijkgraaf
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 4
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-05-10
Publicatienaam Kamerstuk
Raad van State adviesnummer W05.22.0063/I
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2021-2022