Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-01-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35946-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-01-07
Documenttitel Nota naar aanleiding van het verslag
Dossiernummer 35946
Dossiertitel Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35946-7
Indiener I.K. van Engelshoven
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.2/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 7
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1013349
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-01-13
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2021-2022