Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35946-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-1006593
Bijlage blg-1006594
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-11-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met alfabetische rangschikking van de begripsbepalingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs
Dossiernummer 35946
Dossiertitel Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35946-5
Indiener I.K. van Engelshoven
Ondernummer 5
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-11-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..); Brief regering; Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met alfabetische rangschikking van de begripsbepalingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022