Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-01-2021 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35650-IIA-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-01-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Eindverslag
Dossiernummer 35650-IIA
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Identifier kst-35650-IIA-A
Ondernummer A
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-01-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Eindverslag
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2020-2021