Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35578-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-10-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nota naar aanleiding van het nader verslag
Dossiernummer 35578
Dossiertitel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen)
Identifier kst-35578-10
Indiener J.A. Vijlbrief
Ondernummer 10
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-10-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2020-2021