Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-11-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35575-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-11-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het voorkomen van het verlenen van dispensatierechten
Dossiernummer 35575
Dossiertitel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing industrie)
Identifier kst-35575-11
Indiener S.M. Beckerman
Indiener M.Ö. Alkaya
Ondernummer 11
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-11-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing industrie); Amendement; Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het voorkomen van het verlenen van dispensatierechten
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2020-2021