Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35570-XIX-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-12-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd amendement van de leden Van der Lee en Snels ter vervanging van nr. 6 over het via de andere begrotingen laten verlopen van alle uit het Nationaal Groeifonds vloeiende gelden
Dossiernummer 35570-XIX
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021
Identifier kst-35570-XIX-18
Indiener T.M.T. van der Lee
Indiener B.A.W. Snels
Ondernummer 18
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van der Lee en Snels ter vervanging van nr. 6 over het via de andere begrotingen laten verlopen van alle uit het Nationaal Groeifonds vloeiende gelden
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2020-2021