Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35398-17".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Campen c.s. over de nadere uitwerking van verdere wet- en regelgeving aan de Kamer doen toekomen
Dossiernummer 35398
Dossiertitel Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35398-17
Indiener A.A.H. van Campen
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Indiener D.G. Boswijk
Ondernummer 17
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-04-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving; Motie; Motie van het lid Van Campen c.s. over de nadere uitwerking van verdere wet- en regelgeving aan de Kamer doen toekomen
Uitgiftedatum 2021-04-21
Vergaderjaar 2020-2021