Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-01-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35350-XII-B".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-01-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Eindverslag
Dossiernummer 35350-XII
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Identifier kst-35350-XII-B
Ondernummer B
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-01-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Eindverslag
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2019-2020