Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-10-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35292-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-09-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Koninklijke boodschap
Dossiernummer 35292
Dossiertitel Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie
Identifier kst-35292-1
Indiener E.D. Wiebes
Ondernummer 1
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-10-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Type kamerstuk Koninklijke boodschap
Vergaderjaar 2019-2020